Bác sĩ Chuyên khoa I Dương Mạnh Huy

Bác sĩ Chuyên khoa I Dương Mạnh Huy

Bác sĩ Sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Giới thiệu
Quá trình đào tạo
Quá trình công tác
Khám và điều trị
Bài viết

Giới thiệu

Là bác sĩ trẻ, bên cạnh quá trình đào tạo chuyên môn bài bản tại trường Đại học Y Hà Nội, Bác sĩ Dương Mạnh Huy cũng tham gia nhiều khóa đào tạo chuyên sâu về Sản phụ khoa, Vô sinh, Hỗ trợ sinh sản,... Trong quá trình công tác đến nay, bác sĩ đã 2 lần nhận được bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Y tế, nhận bằng khen từ Chủ tịch Thành phố, Công Đoàn Y tế Việt Nam. 

Quá trình đào tạo

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Hà Nội, năm 2015
  • Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I - Sản phụ khoa, Đại học Y Hà Nội, năm 2018
  • Tham gia nhiều khóa đào tạo chuyên sâu về Sản phụ khoa, Vô sinh, Hỗ trợ sinh sản,...

Quá trình công tác

  • Bác sĩ Sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, năm 2016 - nay

Khám và điều trị

  • Các bệnh lý chuyên khoa Sản phụ khoa
  • Phẫu thuật Sản phụ khoa